Iniciální parodontologická léčba

Pravděpodobně nejčastějším chronickým zánětem v lidském těle je zánět dásní - gingivitida. Neléčená gingivitida pak po určité době často přechází v zánět závěsného vazivového aparátu zubu, pomocí kterého jsou zuby ukotveny v kosti – tzv. parodontu. Gingivitida a parodontitda zapříčiňují nejen řadu nepříjemných symptomů jako je krvácení dásní, otoky v oblasti zubů, zápach z úst a další, ale zejména předčasnou ztrátu zubů. To, že za těmito chorobami stojí přítomnost plaku v dutině ústní (resp. jeho nedokonalé odstraňování), je dnes všeobecně přijímaným medicínským faktem.

Nedokonalá ústní hygiena je také příčinou vzniku zubního kazu.

Diagnostiku gingivitidy a paroddontitidy provádí zubní lékař, případně specialista - parodontolog.

Léčba těchto onemocnění začíná téměř vždy tzv. iniciální (úvodní) parodontologickou léčbou.

Jejím cílem je především perfektní zvládnutí správné ústní hygieny s čímž souvisí správný výběr pomůcek k čištění zubů a správná technika čištění zubů. Následuje profesionální dentální hygiena, při které je dokonale očištěn povrch zubu od zubního kamene, zubního povlaku a pigmentací. V případě parodontitidy je po úspěšné inciální parodontologické léčbě klient odesílán za parodontologem, který stanoví další postup léčby. Po té jsou nutné recally tzn. pravidelné návštěvy dentální hygienistky, která kontroluje úroveň ústní hygieny tak, aby nedošlo k opětovnému vzplanutí zánětu. Interval recallu je stanoven individuálně, avšak většinou se jedná o pravidelné návštěvy jednou za půl roku.

ZUBNÍ CENTRUM