Ceník

Celková cena ošetření je vždy stanovena individuálně na základě vyšetření.
Vyhrazujeme si právo na úpravy cen, které jsou zde uvedeny. 

 

Dentoalveolární chirurgie

Chirurgická extrakce zubu hrazeno pojišťovnou mimo ZP 4.500 Kč
Chirurgie měkkých tkání hrazeno pojišťovnou mimo ZP 2.500 Kč
Autotransplantace zubu 7.500 Kč  
Periapikální chirurgie s aplikací augmentačního materiálu 4.900 Kč  
Nalepení  ortodontického zámku při chirugickém zákroku 2.900 Kč  
Odběr a zpracování PRF do extrakční rány 1.500 Kč  
Augmentace extrakční rány kolagenovou hmotou 950 Kč  
     

Implantologie

Implantologická konzultace 600 Kč  
Zhotovení CBCT 1500 Kč  
Zavedení zubního implantátu od 14.000 Kč  
Zhotovení korunky na zubní implantát od 14.000 Kč  
Zirkonový mezičlen 5.000 Kč  
Kostní augmentace (dle techniky a množství použitého materiálu) 2.500 - 23.000 Kč  

Sinus lift (dle techniky a množství použitého materiálu)

3.500 - 17.000 Kč  

Parodontologie

Parodontologická konzultace hrazeno pojišťovnou mimo ZP 1.500 Kč
Detailní 3D parodontologická dokumentace 3.500 Kč  
Chirurgické ošetření zubních kořenů (laloková operace) s aplikací a PRF od 5.500 Kč  
Řízená tkáňová regenerace od 9.500 Kč  
Plastická chirurgie parodontu (dle charakteru) 3.500 - 12.500 Kč  

 

Ceník vychází z kalkulací zpracovaných externí renomovanou firmou.

ZUBNÍ CENTRUM