Konzultace a vstupní vyšetření

Konzultace

Při první návštěvě (konzultaci) Vás klinicky vyšetříme a orientačně vyhodnotíme možnosti Vaší léčby.

V další (druhé) návštěvě následně zpravidla zhotovíme komplexní ortodontickou dokumentaci. Ta zahrnuje fotografie zubních oblouků a skusu, fotografie obličeje a úsměvu, 2D či 3D rentgenologické vyšetření (dle potřeby a závažnosti vady) a 3D sken zubních oblouků s funkční analýzou Vašeho chrupu. Na základě této dokumentace je lékařem vypracován návrh Vašeho individuálního léčebného plánu, který je Vám v další (třetí) návštěvě v detailech vysvětlen a prezentován.

Tato fáze přípravy má zásadní vliv pro správný průběh a dosažení co nejlepšího výsledku Vaší léčby. Při tvorbě plánu léčby klademe především důraz na moderní postupy v ortodoncii. Vaše spokojenost s výsledky léčby je pro nás důležitá, proto také respektujeme individuální přání pacienta, vždy ale v souladu s postupem dle pravidel lege artis.

 

Vstupní vyšetření a individuální léčebný plán

Při vstupním vyšetření (druhé návštěvě) zhotovíme komplexní ortodontickou dokumentaci, která zahrnuje fotografie zubních oblouků a skusu, fotografie obličeje a úsměvu, 2D či 3D rentgenologické vyšetření (dle potřeby a závažnosti vady) a 3D sken zubních oblouků s funkční analýzou Vašeho chrupu.

Na základě těchto informací lékař vyhodnotí možné varianty léčby a ty následně prezentuje pacientovi při další návštěvě. Tato fáze přípravy má zásadní vliv pro správný průběh léčby a dosažení požadovaného výsledku. Při tvorbě individuálního plánu léčby klademe důraz na modermí postupy v ortodoncii a zároveň respektujeme individuální přání pacienta.

ZUBNÍ CENTRUM