Průběh ortodontické léčby

Na základě lékařem vypracovaného individuálního léčebného plánu Vám navrhneme a vysvětlíme jednotlivé fáze a cíle Vaší léčby.

Po schválení léčebného plánu začíná aktivní fáze Vaší léčby, kdy Vám nalepíme fixní rovnátka na zuby nebo předáme snímací aparáty a vysvětlíme jakým způsobem je zapotřebí o ně pečovat. Během této fáze léčby pacient přichází na pravidelné kontroly, jejichž interval je určován lékařem dle potřeby. Většinou je to 6-8 týdnů při léčbě fixními aparáty a 3 měsíce při léčbě snímacími aparáty. V případě léčby fóliovými transparentními rovnátky je předávání jednotlivých sad zpočátku častější, v pozdějších fázích léčby pacient obdrží několik sad v jedné návštěvě.

V průběhu celé léčby je nezbytné udržovat vysokou úroveň ústní hygieny, tak abychom předešli poškození zubní skloviny (bílé skvrny – dentální hygiena).

Po dosažení plánovaného srovnání Vašeho chrupu jsou fixní aparáty sejmuty a končí tím tak aktivní fáze ortodontické léčby. Následuje fáze retenční či udržovací, během které již aktivně neměníme polohu zubů, ale zajišťujeme jejich stabilitu. Tato fáze je velmi důležitá a je zapotřebí poctivého nošení retenčních aparátů. V opačném případě může dojít k relapsu, tzn. opětovnému zkřivení Vašich zubů. Proto je důležité pečlivé dodržování našich pokynů během následných kontrol po sejmutí rovnátek a ukončení aktivní léčby.

ZUBNÍ CENTRUM